top of page

 

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

 

עודכן: 6 יוני 2022

 

להלן תקנון האתר ומדיניות הפרטיות (להלן התנאים) באתר מסוג בלוג הקרוי: "טיולים ותענוגות" תחת הדומיין thepleasureoftravel.co.il (להלן האתר) בבעלותה של ד"ר אסנת ברושי-חן (להלן בעלת האתר), קונספט. מטרת התקנון להסדיר ולהבהיר את התנאים לשימוש באתר ואת האופן שבו האתר מתנהל מול  הגולשים ו/או הקוראים ו/או המשתמשים באתר (להלן הגולשים) ו/או מתקשר איתם בכל פלטפורמה שהיא ובין הגולשים בינם לבין עצמם.

האתר מסוג בלוג של ד"ר אסנת ברושי-חן, הוא בלוג אישי של שיתוף בידע. בעלת האתר משתפת בידע שצברה מניסיונה ו/או והתנסויותיה האישיות ו/או תפיסת עולמה לקהל קוראים וגולשים המעוניין בכך. מובהר בזאת, שאין לראות בכתוב באתר כל הבטחה או התחייבות כלשהיא, אלא המלצותיה האישיות של בעלת האתר ד"ר אסנת ברושי-חן. זהו בלוג אישי של בעלת האתר, על כן הכתוב בו הם רשמיה האישיים וניסיונה האישי המוצגים לגולשים בצורה של המלצות, מידע, טיפים וסיפורים וכד', בכתב ו/או באמצעות מדיות אחרות, כגון תמונות ווידאו (-להלן התוכן) כמקובל באתר מסוג בלוג. מכאן שההמלצות, המידע והטיפים יהיו מותאמים ומכוונים לזמן הביקור או השהייה שלה. הגולשים מבינים ומקבלים בזאת, שאין לראות בבעלת האתר אחראית ו/או שותפה לכל נזק או עוגמת-נפש אם ייגרמו לגולשים שיבחרו על דעת עצמם ומתוך חופש בחירה מוחלט לעשות שימוש, בעת הנוחה להם, בהמלצותיה שבאתר.

במידה והמלצותיה באתר יכתבו בעקבות הזמנה ו/או תשלום ו/או מתנה ו/או טובת הנאה כלשהיא לבעלת האתר, תשתדל בעלת האתר לציין זאת. אין לראות בהצהרה שלעיל, כל הבטחה לעשות זאת. מוצהר בזאת, שהדבר כרוך בבחירתה ובשיקול דעתה של בעלת האתר באותה העת.

לבעלת האתר עומדת הזכות לעדכן ו/או לשנות את התוכן באתר, באופן זמני או קבוע, ללא כל הודעה מראש. בתוך שכך, היא רשאית להוריד ו/או למחוק ו/או לעדכן את התוכן לפי ראות עיניה ושיקוליה. בעלת האתר רשאית באותו האופן, להציג קישורים שונים לאתרים אחרים עליה המליצה. אין לראות בעצם הקישור הוכחה להמלצה בתשלום או בעבור טובת הנאה כלשהיא.

הגולשים באתר רשאים לגלוש ולהשתמש באתר, להתרשם, לקרוא ואף להגיב במקומות המצוינים והמיועדים לכך, אך עליהם לפעול לפי שיקול דעתם בעת בחירתם החופשית לבצע הזמנה ו/או ביקור בעקבות חשיפתם לתוכן באתר. בשלב זה, ברור וידוע כי לא ניתן לבצע כל הזמנה ישירות מהאתר בקרב כל גורם צד ג' אחר. במידה ויתאפשר הדבר, בעלת האתר, אם תמצא לנכון, תבהיר זאת.

הגולשים באתר מתחייבים לעשות שימוש ראוי והוגן באתר על פי חוק מבלי לפגוע באתר, בתוכנו ו/או בשלמותו בכל אופן שהוא. אם מסיבה כלשהיא בעלת האתר תחוש שגולש פלוני עשה שימוש שלא על פי תקנון האתר ומדיניות הפרטיות, היא שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגולש ולמחוק אותו מרשימת התפוצה, ללא הודעה מוקדמת. הגלישה באתר מהווה הבנה והסכמה לעשות בו שימוש לפי חוק ועל פי המוגדר בתקנון האתר ובמדיניות הפרטיות שלהלן.

האתר "טיולים ותענוגות" מחובר לאתר בשפה האנגלית בשם: "The Pleasure of Travel" תחת הדומיין thepleasureoftravel.com. שני האתרים פועלים באופן עצמאי לחלוטין ויושבים על דומיינים נפרדים ומנויים נפרדים בחברת בניית האתרים וויקס. באופן זה, מתאפשר לקוראי האתר לעבור בין השפות לפי ראות עיניהם. אין בכך כל הבטחה כי המידע המופיע בשני האתרים הנפרדים יהיה דומה וזהה לחלוטין. קרוב לוודאי שיימצאו הבדלים בין האתר בעברית וזה שבאנגלית הנובעים מהבדלים של שפה וסגנון. מובהר בזאת שהעניין יקבע אך ורק על פי שיקול דעתה של בעלת האתר.

היות והאתר בהיותו בלוג מאפשר לגולשים אינטראקציה עם האתר, בעלת האתר ובינם לבין עצמם באמצעות האפשרות לכתוב ולהגיב באתר (-להלן תגובות), הגולשים מתחייבים לשמור ולהקפיד על שיח מכבד וראוי תוך שמירת כבודו ופרטיותו של האחר. הגולשים מתחייבים שלא לתקשר באופן שאינו חוקי ו/או באופן שקרי, פוגעני, שמהווה הטעייה, מתעלל, מפלה, מזניח, רשלני, פורנוגראפי, מגונה, בניבולי פה ונאצות או בכל אופן תקשורתי מזיק, שאינו נאות. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו/או להסיר שימוש בשפה ואופן תקשורת שפורט לעיל, ולפי הוראות החוק לאיסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965; חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והחוק לשמירת הפרטיות, התשמ"א – 1981.  

כאשר הגולשים מעלים תגובות באתר שברשת האינטרנט, הללו יחשפו לגולשים אחרים. לבעלת האתר שמורה הזכות להפיצם ו/או להעלותם ו/או לפרסמם בערוצי שיווק אחרים וברשתות החברתיות שמחוץ לאתר. זאת, מבלי להיות אחראית לתוכן המועלה ע"י הגולשים.

האתר מיועד למבוגרים מעל גיל 18.
 

זכויות יוצרים וקניין רוחני: הקונספט, טקסטים, לוגו, תמונות, וידאו, טיפים, המלצות, רעיונות וידע המובאים ו/או המוצגים בזאת באתר כפופים לזכויות יוצרים והינם קניין רוחני של ד"ר אסנת ברושי-חן. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשנות ו/או לעשות כל שימוש אחר ללא אישור בכתב מד"ר אסנת ברושי-חן.

היות והאתר נבנה על גבי פלטפורמה של חברת וויקס (Wix.com), ייתכן ויעשה שימוש בתמונות ו/או וידאו המותר לשימוש ע"י חברת וויקס. במקרה זה זכויות היוצרים שייכים לחברת וויקס כמקובל.

הדין הישראלי וסמכות השיפוט: הגולשים באתר מבינים ומסכימים שעל תקנון האתר ומדיניות הפרטיות שלהלן חל הדין והחוק הישראלי. סמכות השיפוט תדון בבתי המשפט של מחוז תל-אביב.

המשך גלישה באתר מהווה הבנה והסכמה לתנאים שפורטו לעיל. במידה ואינך מסכים עם תקנון האתר ומדיניות הפרטיות שתוצג להלן, המלצתי היא לצאת מהאתר ולא להמשיך בגלישה באתר.

 

מדיניות הפרטיות:

מאחר ובעלת האתר מכבדת את פרטיות הגולשים באתר, הוחלט בזאת לפרסם מדיניות זו ולהתחייב לקיום מדיניות זו. פירוט מדיניות הפרטיות באתר מסביר ומבהיר כיצד האתר מכבד את פרטיות הגולשים:

היות ועם הגלישה ברשת האינטרנט מתאפשר ומתקיים איסוף מידע על הגולשים, הן מידע אישי, הן מידע לגבי כתובת האינטרנט (-IP ) ממנה גלשת והן מידע סטטיסטי (-שאינו מזהה אותך אישית) בדבר אופן השימוש שלך באתר, הדפים בהם צפית והמידע אליו נחשפת, להלן ההבהרות לגבי אופן האיסוף והשימוש של בעלת האתר במידע זה:

 1. בשלב זה, מידע הגולשים נאסף לצורך הצטרפות לרשימת תפוצה וחברות באתר, באמצעות טופס בדף הבית ובדפים נוספים באתר, לצורך רישום תגובות לפוסטים בבלוג. לא תתאפשרנה תגובות אנונימיות. איסוף הנתונים כולל שם וכתובת אימייל. הללו נאספים ונשמרים על ידי בעלת האתר. פרטים אלה לא יועברו ו/או ימכרו בשום דרך ואופן לכל גורם אחר. איסוף פרטים אלה מיועד למשלוח ניוזלטר, הודעות, עדכונים, טיפים ורעיונות אל הנרשמים מעת לעת, לפי שיקול דעתה של בעלת האתר, באמצעות המייל או הטלפון הנייד ודרך חברות דיוור אלקטרוני או אחר. לציין, עם שליחת דיוור, נשמרת פרטיות הנמענים, היות ולא ניתן לראות את כתובות המייל של הנרשמים האחרים, מלבד הנרשם אליו ממוען אותו המייל. לנרשמים תהיה תמיד האפשרות להסיר את עצמם מהרשימה עם כל דיוור שישלח אליהם ועל פי בחירתם, על פי ובהתאם להוראות הדין ב"חוק הספאם" (-תיקון ס'30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) מיום 1 דצמבר 2008).

 2. הנרשמים מבינים ומסכימים בזאת, שעם מסירת הפרטים המצוינים בסעיף 1 לעיל באתר הם מתירים לבעלת האתר לדוור אליהם ונותנים את הסכמתם באופן ברור ובכתב ו/או באופן מקוון בהתאם להוראות הדין "בחוק הספאם" (-תיקון ס'30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים) מיום 1 דצמבר 2008).

 3. מובהר בזאת, שבעלת האתר תשמור את הפרטים שנאספו באתר במאגר מידע חסוי.

 4. שימוש בקוקיז – Cookies,  מובהר בזאת כי בעלת האתר לא עושה בשלב זה כל שימוש ישיר בקוקיז לצורך איסוף מידע גולשים. במידה ומדיניות זו תשתנה תבוא על כך הודעה. יחד עם זאת, בעלת האתר עשויה לחבור לחברות צד ג' כגון גוגל אנליטיקס שעשויות לעשות שימוש בקוקיז בכדי ללמוד, לנתח ולהבין את דפוסי הגלישה באתר, עדיפויות התוכן והפעילות באתר. לעניין זה, בעלת האתר לא תעביר מידע אישי לחברות אלה. בעלת האתר מבהירה בזאת, שהאתר בנוי על תבנית ופלטפורמה של חברת וויקס. במידה וחברת וויקס אוספת מידע על הגולשים באתר, אין לבעלת החברה כל חלק בכך ו/או אחריות לכך. ברור ומובהר לגולשים שעצם בניית האתר על פלטפורמה זו, ייתכן ונאסף מידע סטטיסטי, שאינו אישי, אודות הגלישה שלהם באתר. לציין, הדפדפנים השונים היום מאפשרים לגולשים להימנע ו/או שלא לאשר קבלת קוקיז.

 5. בעלת האתר מתחייבת שלא להעביר לאף גורם או צד ג' את הפרטים הנאספים אודות הגולשים באתר, למעט במקרים הבאים:

  1. במקרה של מחלוקת ו/או תביעה משפטית בין גולש לבעלת האתר

  2. במקרה של עבירה על החוק מצד גולש/ים באתר

  3. במקרה של פגיעה זדונית ומכוונת באתר

  4. אם בעלת האתר תתבקש לעשות זאת על פי צו משפטי ו/או חוק

  5. אם בעלת החברה תעביר ו/או תמכור ו/או תמזג את פעילות האתר עם גורם אחר ובתנאי שהלה יאות להמשיך ולקיים את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות המובאים בזאת.

 6. אבטחת מידע – האתר פועל בתום לב אמצעות מערכות לאבטחת מידע ונהלים כמקובל. בהינתן זאת, ידוע וברור שאין לבעלת האתר יכולת להבטיח חסינות מוחלטת בפני פריצה ו/או חדירה בלתי מורשית למידע שבו.

 7. זכות לעיון במידע שנאסף – בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1982, רשאי כל אדם לעיין במידע שנאסף אודותיו, לעדכנו או לבקש מחיקתו.

 

מובהר בזאת, מקובל ומוסכם, שמעת לעת עשויה להשתנות מדיניות הפרטיות ותקנון האתר.

במידה ויש לך שאלה ו/או הבהרה בנוגע לתקנון האתר ולמדיניות הפרטיות, ניתן לפנות לכתובת המייל: osnatconcept@gmail.com

 

לציין, מטעמי נוחות בלבד תקנון האתר ומדיניות הפרטיות, נכתבו בלשון זכר, אך הינם מיועד לכל המגדרים.

המשך גלישה באתר מהווה הבנה והסכמה לתנאים שפורטו לעיל – הן לתקנון האתר והן למדיניות הפרטיות. גלישה נעימה.

bottom of page